Czy potrzebuję egzorcysty?

Udostępnij:
Potrzebny egzorcysta

Wiele osób doświadczających kłopotów duchowych poszukuje księdza egzorcysty. Jednakże problemy dużej części tych osób mógłby rozwiązać każdy kapłan czy też samodzielna modlitwa. Jest bowiem wiele sposobów walki ze złem. Istnieje zagrożenie traktowania egzorcyzmu jako zabobonu, formuły magicznej, która ma być lekarstwem na każde zło czy otaczające nas problemy. Egzorcyzm więc powinien być posługą ostateczną, stosowaną w przypadku potwierdzonego opętania czy też uporczywego dręczenia.

Jeśli się skaleczymy to nie zawsze potrzebujemy karetki. Podobnie jest w przypadku egzorcyzmów, są to formuły zastrzeżone dla ciężkich problemów duchowych. Egzorcysta jest więc jak lekarz, który bada (robi rozeznanie) swojego „pacjenta” i ocenia jaki stopień pomocy jest potrzebny danej osobie. Sami jednak również możemy wyręczyć kapłana stosując odpowiednie kroki duchowe, zbliżające nas do jedności z Bogiem a oddalające od grzechu. Pamiętajmy bowiem, że to nie moc egzorcysty działa wobec zła, a łaska Boża, którą może otrzymać każdy, kto o nią prosi. Bóg przychodzi do nas chociażby w sakramentach, ale On też nie może działać w człowieku bez jego wiary.

Ludziom często z trudem przychodzi wgląd we własne serce i z łatwością przypisują swoje porażki czy nieszczęścia ingerencji szatana. Łatwo bowiem na niego przerzucić odpowiedzialność za własne niepowodzenia i kłopoty. Ważne jest więc rozeznanie tych przypadków i samoocena ich przyczyn, również poprzez rozeznanie własnej odpowiedzialności. Jeśli sami nie jesteśmy w stanie obiektywnie spojrzeć na tę sytuację, z pomocą przychodzi nam kapłan.

Dość częstą przyczyną problemów osób szukających egzorcysty są problemy natury psychicznej. Egzorcyści często współpracują z psychiatrami i psychologami katolickimi (niewierzący psycholog nigdy nie wyda diagnozy opętania), którzy swoją wiedzą i doświadczeniem pomagają w procesie rozeznania. Choroba psychiczna nie wyklucza jednak działania złego ducha, dlatego tak trudnym procesem jest rozeznanie źródła problemów duchowych.

Objawy wpływu demonicznego

Objawy opętania zasadniczo ujawniają się dopiero w czasie egzorcyzmów. Należą do nich:

  • mówienie nieznanymi językami lub wymarłymi
  • awersja do rzeczy świętych
  • nadludzka siła
  • znajomość rzeczy ukrytych