Jak przebiega egzorcyzm

Udostępnij:
Przebieg egzorcyzmu

Trudno jest opisywać egzorcyzmy i to co się na nich dzieje, gdyż owiane są pewną tajemnicą i dyskrecją. Dotykamy bowiem świata duchowego, który jest dla nas trudny do zrozumienia i niedostępny a każdy przypadek egzorcyzmu może być inny. Egzorcyści mają swoje indywidualnie wypracowane metody i doświadczenia. Ale nawet bardzo doświadczeni egzorcyści często stają wobec przypadków, które ich zaskakują i wprowadzają w konsternację.

Pierwszą jednak rzeczą, który czyni każdy egzorcysta nad osobą z trudnościami duchowymi jest rozeznanie. Jest to jeden z trudniejszych procesów, gdyż statystycznie pośród osób zainteresowanych egzorcyzmami rzadko się stosuje formułę uroczystą. Statystycznie to może być 1-2 osoby na 100 przypadków. Te 98-99 przypadków to zazwyczaj wytwór własnej wyobraźni, czyjś podszept, dręczenie czy zniewolenie. W końcu ludzi opętanych spotyka się rzadko a ludzi nieszczęśliwych jest bardzo wielu. A swoje nieszczęście, które nas dotyka, staramy się często w jakiś sposób uzasadnić.

Podczas rozeznania bada się w jakiej mierze przeżycia i cierpienia człowieka można przypisać szatanowi a w jakiej zaś są to przyczyny naturalne, fizyczne czy psychiczne. Takie rozeznanie wymaga czasem współpracy z lekarzami. W przypadku stwierdzenia wpływu mocy szatańskich zaleca się najpierw środki zwyczajne, korzystanie z sakramentów, modlitwę. Trudno bowiem aby modlitwy księdza o uwolnienie były skuteczne, jeśli sama osoba egzorcyzmowana chce dalej trwać w swym grzechu, nie wyrzeka się zła i nie chce pojednania z Bogiem.

Egzorcyzmy są więc również procesem nawracania a nie tylko uwalniania. I ta namowa do powrotu na łono Kościoła wydaje się w dzisiejszych czasach czymś bardzo trudnym. Żyjemy bowiem w czasach nastawionych na natychmiastową gratyfikację. A ludzie, jeśli już w coś wierzą, to w ekstremalne rozwiązania. Msza czy spowiedź stają się dla nich zadaniami zbyt przyziemnymi. Ale gdyby np. ksiądz kazał im stanąć na trawniku i kręcić padniętym kotem nad głową aby wyzdrowieć, pewnie chętnie zrobili by to 🙂 Egzorcyzmy nie są jednak magicznymi formułkami, opierają się głównie na miłości, wierze i współpracy księdza z osobą opętaną. Nawet jeśli okażą się skuteczne a nie nastąpi jednoczesna przemiana życia i zawierzenie się Bogu, to wciąż narażamy się na powrót złego ducha udeptanymi ścieżkami i jego niszczycielskie działanie. Rozdzierać mamy bowiem nasze serca a nie nasze szaty, i właśnie stała relacja z naszym Stwórcą daje nam wsparcie i ochronę przed złem.

Przed telefonem do egzorcysty najpierw warto zacząć od spowiedzi, najlepiej z całego życia. Po pojednaniu z Bogiem trzeba też pojednać się ludźmi, poprosić o wybaczenie i wynagrodzić krzywdy. Wtedy wiele rzeczy mija samoistnie bez pomocy księdza. Ponadto warto również skonsultować się z psychologiem (najlepiej katolickim), który może wykluczyć demoniczne tło sprawy.

Sam egzorcyzm przeprowadzany jest zazwyczaj w niepublicznym, ustronnym miejscu. Przy egzorcyzmie możliwy jest również udział świeckich, najbliższej rodziny albo pomocników księdza (grupa modlitewna lub po prostu fizyczna pomoc w przytrzymaniu osoby poddawanej egzorcyzmom). Modlitwy zazwyczaj rozpoczyna się od Litanii do Wszystkich Świętych, pokropienia wodą święconą, wezwania Ducha Świętego. Następnie odczytuje się psalmy, fragmenty Ewangelii i przystępuje do modlitwy błagalnej do Ducha Świętego o odejście złego ducha od człowieka. Jednocześnie kapłan egzorcysta może tchnąć w twarz osoby dręczonej z jednoczesną modlitwą:

Panie, tchnieniem swoich ust odpędź złe duchy: rozkaż im, aby odeszły, bo przybliżyło się Twoje królestwo.

Odmawia się następnie „Modlitwę Pańską” i formułę wyrzeczenia się szatana oraz odnowienie przyrzeczeń chrztu świętego.

Osoba, która przystępuje do rytuału egzorcyzmu powinna:

  • z wiarą pragnąć uwolnienia od działania złych duchów
  • współpracować w czasie modlitwy prowadzonej pod kierunkiem kapłana egzorcysty
  • być gotowa na zerwanie i wyrzeczenie się praktyk i relacji okultystycznych czy spirytystycznych
  • być gotowa na przyjęcia Jezusa za Pana i Zbawiciela

Teraz przystępuje się do formuły samego egzorcyzmu, która składa się z części błagalnej oraz rozkazującej. Część błagalna zawsze poprzedza część rozkazującą. Część rozkazująca to imperatyw skierowany do szatana, gdzie ksiądz egzorcysta bazując na autorytecie całego Kościoła Świętego wyrzuca złego ducha lub duchy z osoby opętanej.

Egzorcyzm kończy się modlitwą dziękczynną, ochronną i uroczystym błogosławieństwem (Magnificat lub Benedictus (Pieśń Zachariasza)).

W czasie egzorcyzmu osoba pod działaniem złego ducha jest często rozdarta. Odzywa się w niej światło Boże i rodzi się bunt przeciwko wpływowi złego ducha, który odpowiada atakiem na ciało, rozum, emocje i zmysły. Nawet jeśli ta walka nie jest finalnie udana, to każdy egzorcyzm przynosi ulgę osobie egzorcyzmowanej i osłabia wpływy złego ducha na tę osobę.