Podział egzorcyzmów

Udostępnij:
egzorcyzm

Egzorcyzmy dzielimy na:

  • proste
  • uroczyste

Egzorcyzm prosty – zwany również egzorcyzmem prywatnym, mniejszym, to modlitwa, która może być odprawiana przez każdego wiernego nad sobą na mocy sakramentu chrztu świętego np. w chwilach pokus i dręczeń pochodzących od złego ducha. Tutaj wierny nie zwraca się do demona, nie dialoguje z nim, ale prosi Boga (także świętych i aniołów o wstawiennictwo) o uwolnienie od złego wpływu. Egzorcyzmy proste stanowią również część obrzędów, jak chociażby liturgii chrztu świętego (egzorcyzm chrzcielny jest również nazywany egzorcyzmem małym, mniejszym). Egzorcyzmy chrzcielne znacznie ograniczono. Przed soborem było ich wiele i miały też inną formę, mianowicie starsze wersje w swej treści zwracały się bezpośrednio do osoby szatana. Natomiast obecna wersja stanowi prośbę, aby Bóg ustrzegł dziecko od działania nieprzyjaciela.

Zbiór egzorcyzmów prostych

Egzorcym uroczysty – Modlitwę taką może poprowadzić jedynie biskup lub wyznaczony przez niego kapłan – ściśle według Rytuału Rzymskiego. W praktyce sam biskup rzadko praktykuje tego rodzaju modlitwy, deleguje do nich kapłanów w każdej diecezji. W egzorcyźmie uroczystym kapłan zwraca się do demona bezpośrednio, wydając mu polecenia w imieniu Boga i Jezusa Chrystusa, używając do tego autorytetu całego Kościoła.

Modlitwa o uwolnienie jest skierowaną do Boga, często za wstawiennictwem osób świętych, prośbą o uwolnienie osoby od działania złych duchów, nałogów i innych duchowych problemów. Ta modlitwa powinna być prowadzona przez kapłana lub też przygotowanych do tej posługi świeckich, chyba że kierujemy ją na mocy chrztu świętego do samych siebie. Wymaga ona od osób posługujących odpowiedniej formacji, dojrzałej wiary, stanu łaski uświęcającej oraz wiedzy na temat zasad walki duchowej człowieka.

Podstawowa różnica pomiędzy modlitwą o uwolnienie a egzorcyzmem polega na tym, że modlitwa o uwolnienie jest modlitwą błagalną, wstawienniczą, o uwolnienie od złego ducha i od zła. Natomiast modlitwa egzorcyzmu, która jest również modlitwą błagalną, wzbogacona jest o formułę rozkazu skierowaną bezpośrednio do złego ducha, aby na mocy autorytetu Kościoła i w imię Jezusa odszedł on od dręczonej osoby.

Modlitwy o uwolnienie mogą być stosowane celem rozeznania potrzeby zastosowania egzorcyzmu uroczystego albo prewencyjnie celem niedopuszczenia do tak skrajnego stanu jakim jest opętanie.

-> Więcej o modlitwie o uwolnienie prowadzonej przez Domy Miłosierdzia <-

Do modlitwy wstawienniczej jest powołany każdy chrześcijanin. We wspólnotach związanych z Odnową w Duchu Świętym modlitwa wstawiennicza jest prowadzona przez przygotowane do tego osoby, kapłanów i świeckich, i przyjmuje ona formy modlitwy o odrodzenie w Duchu Świętym, o uzdrowienie wewnętrzne, fizyczne czy o uwolnienie. Modlitwa ta wiąże się z różnymi problemami i intencjami człowieka, z którymi przychodzi ona do wstawienników z prośbą o modlitwę do Boga w tych intencjach.